Εγκαταστάσεις

Diesel Cat LTD
Λεωφ. Διυλιστηρίων (Περιοχή Τζαβερδέλα)

Τ.Θ. 78
Ασπρόπυργος, Ελλάδα Τ.Κ. 19300

Testing