Ναυτιλιακό τμήμα

Το Ναυτιλιακό τμήμα της Diesel Cat, έχει πολλά προϊόντα και υπηρεσίες διαθέσιμα για πλοία όπως υλικά καταστρώματος και προϊόντα μηχανών, ανταλλακτικά για το μηχανοστάσιο και υπηρεσίες όπως συντήρηση μηχανών, επισκευές και οποιαδήποτε κατασκευή η οποία μπορεί να ζητηθεί.

Παρακαλώ, δείτε σχετικά, παρακάτω.